Užitočné linky

http://www.enviro.gov.sk

http://www.sizp.sk

http://www.sazp.sk

http://www.enviroportal.sk

http://www.kuzp.sk 

V zmysle zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe sa od 1.1.2013 rušia všetky krajské úrady životného prostredia SR ich kompetencie prechádzajú na obvodné úrady životného prostredia SR.

Advertisement